Kipparimajan satamasäännöt


1. § Säännöt koskevat Turun Moottorivenekerho –Åbo Motorbåtsklubb ry satamaa ja satama aluetta.

2. § Venepaikkamaksun tulee olla maksettu helmikuun loppuun mennessä. Satamassa olevan TMVK’njäsenen veneen tulee olla katsastettu ja vakuutettu.

3. § Veneiden on noudatettava satamassa pienintä mahdollista nopeutta.

4. § Satamaan kiinnitetyt veneet voivat olla siellä joko voimassaolevan laituripaikkasopimuksen perusteella, vierasvenemaksun maksaneina tai johtokunnan kutsumina vierasveneinä.

5. § Veneiden säilytys satamassa ja satama-alueella tapahtuu veneen omistajan omalla vastuulla.

6.§ Veneen omistajan on huolehdittava veneensä kiinnittämisestä. Satamassa on käytettävä lepuuttajia veneen kummallakin puolella, sekä veneen kokoon nähden riittäviä, joustimia laiturin ja veneen välissä. Vene on kiinnitettävä siten, että sen ei ole mahdollista koskettaa laituria tai viereistä venettä. Puutteet on korjattava välittömästi, sillä uhalla että vene siirretään toisaalle veneen omistajan kustannuksella.

7. § Jollat ja muut pienveneet on säilytettävä siten että ne eivät häiritse sataman käyttöä.

8. § Veneen omistaja on vahingonkorvausvelvollinen satamassa muille veneille, laiturirakennelmille ja muulle kerhon omistamalle omaisuudelle aiheuttamastaan vahingosta.

9. § Jätteiden heittäminen jasäiliöiden tyhjentäminen veteen on kielletty. Jätteet on laitettava niitä varten varattuihin säiliöihin. Ongelmajätteet tulee itse kuljettaa alueelta pois. Septi-imutyhjennyslaitteellasaa tyhjentää vain veneen septisäiliön.

10. § Sataman ranta-alue on pelastusalue jolla on pidettävä esteetön kulku. Autojen yön yli pysäköinti on rannassa kielletty.Sataman ranta-alue on tarkoitettu tavaroiden purkausta ja lastausta varten.

11. § Häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

12. § Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä, voidaan erottaa sääntöjen edellyttämällä tavalla jäsenyydestäjoko kokonaan tai määräajaksitai menettämäänvenepaikkansa johtokunnan harkinnan mukaan.

13. § Mikäli satamassa asioiva havaitsee ympäristöä, turvallisuutta tai veneiden luotettavaa kiinnitystä uhkaavia asioita, on niistä viivytyksettä ilmoitettava satamakapteenille japyrittäväomien mahdollisuuksien mukaan ennalta ehkäisemään mahdollinenuhkaava vahinko.